My Mind

امروز خونه رو تمیز کردم ...
رفتم خرید ...
هوا هم کمی ابری بارونی بود ... چیزی که اینجا وقتی اتفاق می افته واقعا باید جشن گرفت ! هه هه

بعد به کارهای مختلفی رسیدم ...
مثلا مدتها بود دنبال یک مطلبی توی اینترنت می گشتم ... و همه لینکهایی که پیدا میکردم خیلی سخت و صقیل بودند برای فهمیدن ولی امشب به طور خیلی شانسی یک لینکی پیدا کردم که خیلی ساده و واقعا زیبا این بحث فاینانس رو توضیح داده بود ...


فهمیدم که ذهنم آرومتر شده ...


Comments

Popular Posts