Skip to main content

Posts

Featured

Life

 کمال در این لحظه است - رابرت آدامز


دقیقاً همین لحظه‌ای که شما در آن قرار دارید حقیقی است. هیچ‌چیز اشتباهی در این لحظه وجود ندارد. این لحظه کمال است، آگاهی محض و حقیقت غایی است؛ اما ما در لحظه زندگی نمی‌کنیم. ما در گذشته و آینده سیر می‌کنیم. به همین خاطر است که مشکلات وجود دارند؛ اما دقیقاً در همین لحظه همه‌چیز خوب است، همه‌چیز به‌غایت عالی است. ممکن است در حال حاضر در زندگی تجارب سختی را می‌گذرانید، بدانید تا زمانی که ذهن شما درگیر این چیزها باشد آن‌ها بدتر می‌شوند؛ اما زمانی که ذهنتان را به لحظه حال میاورید به همین لحظه، همه‌چیز متوقف خواهد شد و شما در صلحی کامل خواهید بود. بیاموز که در لحظه حال زندگی کنی. حقیقتاً آینده و گذشته‌ای وجود ندارد. تنها همین لحظه است که حقیقی است و در این لحظه اکنون همه‌چیز خوب است. میدانم که این جملات ممکن است برای بعضی از شما سخت باشد. شما به برنامه‌های هفته آینده فکر می‌کنید. باید قبض‌ها را پرداخت کنید، باید به قرار دکترتان برسید، باید ازدواج کنید، باید طلاق بگیرید. احتیاجات، خواسته‌ها، خواهش‌های شما تمام مدت در ذهنتان در جریان‌اند؛ اما زمانی که بیاموز…

Latest Posts

Another Thursday Night

آفرینندگی

A peaceful evening

Silence & Light

Iran Won

Another Thursday Night

Summertime

Another Good Thursday

Reunion

Tum Se Hi