یک کتاب درباره الگوی انسانهای سالم دارم می خونم
کتاب و جزوه، تجربه های دیگران هست
ولی مثل اینه که توی اتاق تاریک چند تا شمع کوچیک روشن باشند ...
(قابل توجه جناب وحید خان!)

جالب هست که نظریه واحدی وجود نداره و گاهی روانشناسها نظریه های مقابل هم ارائه کردند

بعضی نکته هاش رو که من دوست داشتم:

توانایی خندیدن به اشتباه های خود
تحقق خود
شهامت بودن
غوطه ور شدن در جریان زندگی (سنت خورشید) .... و

برای انسان سالم احساس واقعی تر از عقل و تفکر است

Comments

Popular Posts