تفاوت بودن و شدن مثل تفاوت عاشق بودن و دوست داشتنه
نمی شه به زور عاشق بود
ولی به زور میشه یکی رو دوست داشت

which one you choose to live?

Comments

وحید said…
سلام
برای بودن فقط باید بپذیری که هستی
همین
باور "بودن"1
Anonymous said…
Diamond Lady
I choose everything... I choose it all.
ali agha farkhonde said…
kheyli bi marefatiiiiiiiiiiiii kehyliiiiii

Popular Posts