Sunday, November 15, 2009

مرسی شیدای عزیزم که بهم زنگ زدی اون روز ... خیلی خوشحال شدم عزیزم ...

هروقت فیلم گلادیاتور رو می بینم یا به اون آهنگ آخرش گوش میدم ... دیگه از مردن نمی ترسم ...

اگه زمانی که می خوای چشمهات رو برای همیشه ببندی ... همون نگاهی رو که راسل کرو بهت میکنه .... همون نگاه توی چشمهات باشه ...


نگاهی از آزادی ... و راحت شدن ...

وظیفه خود رو انجام دادن در این دنیا ...
تا آخرین لحظه ایستادن و زندگی کردن ...

اگر همون نگاه رو داشته باشی ...

زیباترین زندگی رو داشتی ... زیباترین

No comments: