بودن ...
دم
سکوت
بازدم

راه دیگری وجود ندارد

Comments

vahid said…
salam
vaseye che maghsadi?

Popular Posts