دو رکعت نماز عشق خواندم به یاد تو
تویی که تاریکترین سایه های وجودم را نشانه گرفتی
دیگر نمی توانم کسی را قضاوت کنم
خود گناهکارترینم

Comments

Popular Posts